YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

  • A. 
   Giao thông vận tải, thông tin liên lạc.
  • B. 
   Các dịch vụ hành chinh công.
  • C. 
   Tài chinh, bảo hiểm.
  • D. 
   Bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch vụ tiêu dùng bao gồm các loại hình: bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15528

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA