YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

  Nước    
  Pháp 83,8 66,8
  Tây Ban Nha 65,0 64,1
  Hoa Kì 75,0 220,8
  Trung Quốc 55,6 56,9
  Anh 32,6 62,8
  Mê-hi - cô 29,3 16,6

  Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước trên? 

  • A. 
   Biểu đồ kết hợp cột và đường.
  • B. 
   Biểu đồ miền.
  • C. 
   Biểu đồ cột ghép. 
  • D. 
   Biểu đồ tròn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ cột (cụ thể là cột ghép hay cột nhóm) là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143415

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA