YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2014

  Quốc gia Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
  Ấn Độ 475
  Trung Quốc 2342
  Hàn Quốc 714
  Nhật Bản 815

  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là:

  • A. 
   Biểu đồ tròn.
  • B. 
   Biểu đồ cột.
  • C. 
   Biểu đồ đường.     
  • D. 
   Biểu đồ miền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài -> Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 143416

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA