RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?

  • A. 
   12V
  • B. 
   24V
  • C. 
   36V
  • D. 
   6V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức \(N_1 \over N_2\) = \(U_1\over U_2\) suy ra hiệu điện thế của cuộn thứ cấp là U2\(U_1. N_2 \over N_1 \) = \(240.220 \over 4400\) = 12V

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11217

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA