RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

  • A. 
   Từ năm 1897 đến năm 1912
  • B. 
   Từ năm 1897 đến năm 1913
  • C. 
   Từ năm 1897 đến năm 1914
  • D. 
   Từ năm 1897 đến năm 1915

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 21815

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA