ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đồng Dương là gì?

  • A. 
   Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
  • B. 
   Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.
  • C. 
   Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.
  • D. 
   Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 21814

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA