ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga phát triển từ thấp đến cao thông qua những hình thức nào?

  • A. 
   Bãi công - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang
  • B. 
   Mít tinh, biểu tình - bãi công - tổng bãi công - khởi nghĩa vũ trang
  • C. 
   Biểu tình - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang
  • D. 
   Bãi công chính trị - khởi nghĩa từng phần - tổng khởi nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga có sự phát triển từ thấp đến cao, từ biểu tình (cuộc biểu tình của nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát ngày 23-2) tiến lên tổng bãi công chính trị toàn thành phố (27-2) và phát triển thành khởi nghĩa vũ trang

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 220837

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF