ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

  • A. 
   Quân chủ lập hiến
  • B. 
   Quân chủ chuyên chế
  • C. 
   Cộng hòa tổng thống
  • D. 
   Cộng hòa đại nghị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 220779

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF