ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 11 - 1917 có sự kiện gì xảy ra ở Nga?

  • A. 
   Cách mạng dân chủ tư sản thành công ở Nga.
  • B. 
   Chính phủ tư sản tuyên bố rút khỏi cuộc CTTG I.
  • C. 
   Cách mạng tháng 10 thành công ở Nga.
  • D. 
   Nga kí hòa ước Brét - Li-tốp với Đức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 25 - 10 (7-11) là ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 220807

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON