RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;10) và (O';3). Biết OO'=8. Vị trí tương đối của hai đường tròn là

  • A. 
   (O) chứa (O')
  • B. 
   Cắt nhau
  • C. 
   Tiếp xúc trong
  • D. 
   Tiếp xúc ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  R+r=10+3>8=OO' nên (O) và (O') cắt nhau

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2019

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA