RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 3 đường tròn (A), (B), (C) có cùng bán kính R đôi một tiếp xúc nhau. Gọi D, E, F là các tiếp điểm. Diện tích tam giác DEF là:

  • A. 
   \(\frac{R^2\sqrt{3}}{2}\)
  • B. 
   \(\frac{R^2\sqrt{3}}{3}\)
  • C. 
   \(\frac{R^2\sqrt{3}}{6}\)
  • D. 
   \(\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ dàng chứng minh được ABC là tam giác đều. Do các đường tròn tiếp xúc đôi một với nhau nên D,E,F là các trung điểm của AC, BC, AB

  Và DEF cũng là tam giác đều có cạnh là \(DE=\frac{1}{2}.AB=\frac{1}{2}.2R=R\Rightarrow S_{\Delta DEF}=\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2027

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA