RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường tròn (O;5) và (O';5) cắt nhau tại A và B. Biết OO'=8. Độ dài dây cung chung AB là:

  • A. 
   4
  • B. 
   5
  • C. 
   6
  • D. 
   7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi C là giao điểm của OO' với AB ta có OO' vuông góc AB tại C

  Tam giác AOO' có AO=AO' nên cân tại A có AC là đường cao nên vừa là trung tuyến suy ra \(CO=CO'=\frac{1}{2}.OO'=4\)

  \(\Rightarrow AC=\sqrt{OA^2-OC^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3\Rightarrow AB=2.AC=6\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 2026

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA