RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập C3 trang 48 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 48 sách GK Lý lớp 9

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng với tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện thế ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m.

a. Tính điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điên chung tới gia đình.

b. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình là:

Từ công thức R =  = 1,7.10-8. = 1,36 Ω.

Câu b:

Cường độ dòng điện chạy trong đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây là:

Từ công thức P = UI, suy ra I =  = 0,75 A.

Câu c:

Nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h là:

Q = I2Rt = 0,752.30.3.1,36 = 68,9 W.h ≈ 0,07 kW.h.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 48 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • thi trang

  Bếp điện (220V - 440W)

  U = 200V, V = 2l nước, t độ = 25 độ C

  a) RB = ? IB =?

  b)Qtỏa = ?, t = 2h

  c) Thời gian đun sôi nước ? c = 4200 J/kg.k

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thu Hang

  Bếp điện được mắc vào hiệu điện thế là 120V , điện trở của dây dẫn là 1 ôm. Công suất toả nhiệt là 1,1 KW. Tính điện trở và cường độ dòng điện qua bếp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  : Một bếp điện đun một ấm đựng 1lít nước ở 250C. Nếu đun trong 10 phút nhiệt độ nước tăng đến 500C. Nêú lượng nước là 1,78lít thì đun trong 10 phút nhiệt độ nước lên đến 400C. Tính:
  a) Nhiệt lượng ấm thu vào để tăng lên 10C
  b) Nhiệt lượng do bếp toả ra trong 1 phút, cho biết hiệu suất của bết là 60% và nhiệt dung riêng của nước C=4200J/kg.độ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Một dây mayso đuợc mắc vào hiệu điện thế U=100v rồi nhúng vào một chậu chứa 4 lít núoc ở nhiệt độ 20°C .Sau 10 phút ,nhiệt luợng tỏa ra do hiệu ứng Jun-lenxo la 300000 J .BỎ qua nhiệt luợng tỏa ra môi truờng ..Hãy tính:

  a,cuờng độ dòng điện qua dây ?

  b,điện trở cua dây mayso ?

  c,nhiệt độ của nuớc sau thời gian nói trên

  d,nếu có 20% nhiệt luợng tỏa ra do hiệu ứng Jun-Lexo bị tỏa ra môi truờng bên ngoài thì nhiệt đọ của nuớc sau thời gian nói trên là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho một ấm điện có ghi 220v-1000w đuợc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế là 220v để đun sôi 3 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25°c

  A,tính nhiệt luợng cần cung cấp để đun sôi nước ? Biết nhiệt dung riêng của núoc là 4200j/kg.K

  b,tính thời gian đẻ đun sôi ấm núoc trên ? Biết hiệu suất của ấm là 90%

  c,tính số tiền phải trả trong 30 ngày nếu mối ngày sử dungấm điện trong 3,5 giờ .Biết một số điện giá 2500đòng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  một bếp điện220v-1000w nhiệt luợng tỏa ra của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế đinh mức trong30 phút la ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lunangin Lin

  Dùng bếp điện có ghi 200V-1000W được sử dung với hiệu điện thế 198V dùng đểddunn sôi 2l nước nhệt độ ban đầu là 20 C. Biết 10% nhiệt lượng thu vào cuar nước tỏa ra môi trường xung quanh và nhiệt ung rêng ủa nước là 4200J/kg.K.​

  a,cho biết ý ghĩa xố ghi trên bếp điện.

  b,tính diện trở của bếp

  c,tính thời gian đun sổi lượng nước trên.

  đ,Tính tiền điện phải trả nếu sử dụng bếp trên đun sôi 1l nước trong điều kiện không đổi trong 1 tháng(30 ngày). Biết 1kw.h là 2600 đồng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA