OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 26.2 trang 63 SBT Vật lý 7

Bài tập 26.2 trang 63 SBT Vật lý 7

Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

   b. Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

   a. Ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế để có các vôn kế mắc đúng. Vì cực (+) của nguồn sẽ được mắc với cực (+) của vôn kế.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   b. Trong sơ đồ a, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện. Trong sơ đồ b, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch kín (hoặc giữa hai cực để hở của nguồn điện trong mạch kín). Trong sơ đồ c, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện. Trong sơ đồ d, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.2 trang 63 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF