OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 26.6 trang 64 SBT Vật lý 7

Bài tập 26.6 trang 64 SBT Vật lý 7

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

   A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

   B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

   C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

   D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.6 trang 64 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON