YOMEDIA
09AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 25 Giao thoa ánh sáng

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 25 về Giao thoa ánh sáng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng \(\lambda =600nm\) chiếu sáng hai khe song song với F và cách nhau 1m. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với màn phẳng chứa \(F_1\) và \(F_2\) và cách nó 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3m có 

  • A. Vân tối thứ 4      
  • B. Vân sáng bậc 4   
  • C. Vân tối thứ 3     
  • D. Vân sáng bậc 3
 • Câu 2:

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng, người ta chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm. Khoảng cách từ 2 khe tới màn là 1m. Xác định khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân trung tâm?

  • A. 1 mm
  • B. 0,125mm
  • C. 0,5mm
  • D. 0,25mm
 •  

   

   
   
 • Câu 3:

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, các khe \(S_1\) ,\(S_2\) cách nhau 1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe \(S_1\) , \(S_2\) đến màn là 3m. Hỏi tại vị trí cách vân sáng trung tâm 5,25mm là vân tối thứ mấy?

  • A. Vân tối thứ 4. 
  • B. Vân tối thứ 5. 
  • C. Vân tối thứ 6. 
  • D. Vân tối thứ 7. 
 • Câu 4:

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, các khe \(S_1\) ,\(S_1\) cách nhau 1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,76µm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng hai khe \(S_1\) ,\(S_1\) đến màn là 3m. Hỏi tại vị trí cách vân sáng trung tâm 4,56mm là vân sáng thứ mấy?

  • A. Vân sáng bậc 2.
  • B. Vân sáng bậc 3.
  • C. Vân sáng bậc 4.
  • D. Vân sáng bậc 5.
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Trong một thí nghiệm về Giao thoa anhs sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc \(\lambda =0,7\mu m\)  , khoảng cách giữa 2 khe \(S_1\) ,\(S_2\) là a = 0,35 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 1m, bề rộng của vùng có giao thoa là 13,5 mm. Số vân sáng, vân tối quan sát được trên màn là: 

  • A. 7 vân sáng, 6 vân tối
  • B. 6 vân sáng, 7 vân tối
  • C. 6 vân sáng, 6 vân tối
  • D. 7 vân sáng, 7 vân tối
 • Câu 6:

  Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo

  • A. Tần số ánh sáng
  • B. Bước sóng của ánh sáng
  • C. Chiết suất của môi trường
  • D. Vận tốc của ánh sáng
 • Câu 7:

  Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh: 

  • A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.
  • B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.
  • C. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
  • D. ánh sáng có bất kì màu gì khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy.
 • Câu 8:

  Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc \(\lambda \), màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng \(\Delta a\) thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2\(\Delta a\) thì tại M là: 

  • A. vân sáng bậc 7
  • B. vân sáng bậc 9
  • C. vân tối thứ 9 .      
  • D. vân sáng bậc 8.
 • Câu 9:

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,6 mm.  Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối? 

  • A. 34 vân sáng 33 vân tối 
  • B. 33 vân sáng 34 vân tối
  • C. 22 vân sáng 11 vân tối   
  • D. 11 vân sáng 22 vân tối
 • Câu 10:

  Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng . Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm 10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2 là 

  • A. 0,4 μm.
  • B. 0,38 μm.   
  • C. 0,65 μm.
  • D. 0,76 μm.
  • A. 5
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 3
  • A. Không có điểm nào.   
  • B. Có vô số điểm. 
  • C. Có 2 điểm.  
  • D. Có 3 điểm.
  • A. 10
  • B. 11
  • C. 12
  • D. 13
  • A. 19. 
  • B. 17
  • C. 20
  • D. 18
  • A. 4 điểm     
  • B. 2 điểm     
  • C. 6 điểm     
  • D. 3 điểm     
YOMEDIA