ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 22 Ngẫu lực

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 22 về Ngẫu lực online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

  Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a=20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính mômen của ngẫu lực của các lực vuông góc với cạnh AB.

  • A. 2,0 N.m
  • B. 2,4 N.m
  • C. 1,6 N.m
  • D. 1,2 N.m
 • Câu 2:

  Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Momen của ngẫu lực là:

  • A.  100 N.m
  • B. 2,0 N.m
  • C.  0,5 N.m
  • D.  1,0 N.m
 •  

   
   
 • Câu 3:

  Một ngẫu lực gồm có hai lực  và  có \(F_1 = F_2 = F\) và có cánh tay đòn d. Momen ngẫu lực này là:

  • A. \((F_1 - F_2)d\).
  • B. \(2Fd\)
  • C. \(Fd\)
  • D. Không xác định được
  • A. \(0,185{\rm{ }}N.m\)
  • B. \(0,545{\rm{ }}N.m\)
  • C. \(0,143{\rm{ }}N.m\)
  • D. \(0,195{\rm{ }}N.m\)
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn \(F_A = F_B = 1N\) . Biết thước đã quay đi một góc \(\alpha = 30^o\).Tính momen của ngẫu lực  .

  • A. \(3,{897.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • B. \(4,{857.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • C. \(3,{496.10^{ - 2}}(N.m)\)
  • D. \(4,{897.10^{ - 3}}(N.m)\)
 • Câu 6:

  Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC, canh a =20cm. Người ta tác dụng một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực này có độ lớn 8 N và đặt vào hai đỉnh A và C và song song với BC. Momen của ngẫu lực có giá trị là 

  • A. 13,8 N.m.
  • B. 1,38 N.m.
  • C.  1,38.10-2 N.m. 
  • D. 1,38.10-3 N.m.
 • Câu 7:

  Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 30 cm. Momen của ngẫu lực có độ lớn bằng 

  • A. M = 0,6 N.m.
  • B. M = 600 N.m.
  • C. M = 6 N.m.
  • D. M = 60 N.m.
  • A. Momen ngẫu lực phụ thuộc khoảng cách giữa hai giá của hai lực.
  • B. Có thể xác định hợp lực của ngẫu lực theo quy tắc hợp lực song song ngược chiều.
  • C. Nếu vật không có trục qua cố định, ngẫu lực làm nó quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
  • D. Momen ngẫu lực không phụ thuộc vị trí trục quay, miễn là trục quay vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.
  • A. 1,5 N.m
  • B. 1,2 N.m
  • C. 1,4 N.m
  • D. 1,6 N.m
  • A. (Fx + Fd).       
  • B. (Fd – Fx).
  • C. (Fx – Fd).      
  • D. Fd.
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 2 ; 3.
YOMEDIA