OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10

Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối đều tăng như nhau.

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng, còn độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng do tốc độ bay hơi của nước trên mặt đất hoặc mặt nước (ao, hồ, sông, biển) tăng. Nhưng độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng theo nhiệt độ chậm hơn so với độ ẩm cực đại của không khí nên độ ẩm tỉ đối của không khí giảm khi nhiệt độ tăng.

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.1 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Goc pho

   ở 30oC Áp suất hơi nước bão hào Pbh và khối lượng riêng ρ của nó.

  T (oC)

  ρbh(mmHg)ρbh(mmHg)

  P (g/m3)

  0

  5

  10

  15

  20

  23

  35

  27

  28

  30

  4,58

  6,54

  9,21

  12,79

  17,54

  21,07

  23,76

  26,74

  28,35

  31,82

  4,84

  6,80

  9,40

  12,80

  17,30

  20,60

  23,00

  25,82

  27,20

  30,29

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đăng Tú

  a) Áp suất hơi bão hòa của một chất phụ thuộc vào nhiệt dộ và thể tích của hơi

  b) Hơi bão hòa là hơi ở trạng thái cân bằng động với chất lọng của nó

  c) Áp suất hơi bão hòa của một chất phụ thuộc vào thể tích và bản chất của hơi.

  d) Hơi bão hòa có áp suất bé hơn áp suất hơi khô ở cùng 1 nhiệt độ.

  ---------------------------------------------------Giải thích cho e nữa nhé-------------------------------------

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
MGID
OFF