OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT

Unit 10: What's the weather like? - Thời tiết như thế nào?

Nội dung bài giảng Unit 10 What's the weather like? nằm trong chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều bao gồm các phần Preview, Language Focus, The Real World, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension và Writing sẽ giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức xoay quanh chủ đề thời tiết. Ngoài ra HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hỏi đáp để giúp các em đánh giá khả năng của bản thân và từ đó điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp. Mời các em theo dõi nội dung bài học bên dưới!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Chủ đề Tiếng Anh 6

ON