OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều - Tuần 1 và Tuần 2

18/05/2021 1.81 MB 1146 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210518/75066652276_20210518_172401.pdf?r=4588
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Cùng HOC247 ôn tập các kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều - Tuần 1 và Tuần 2 dưới đây. Mời các em cùng tham khảo!

 

 
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU (TUẦN 1 - TUẦN 2 )

 

I. PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TUẦN 1

1. Đề 1

a. Nội dung đề 1

PHẦN 1. KIỂM TRA ĐỌC.

A. Đọc thành tiếng.

Câu 1. Đọc thành tiếng các âm sau:

a

c

Câu 2. Đọc thành tiếng các tiếng sau:

ca

Câu 3. Đánh vần tiếng sau:

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1. Em hãy nối a với hình chứa tiếng có âm a.

Câu 2. Em hãy nối dấu sắc với hình chứa tiếng có thanh sắc.

PHẦN 2. KIỂM TRA VIẾT

Câu 1. Em hãy tô theo mẫu chữ a.

Câu 2. Tập viết.

b. Đáp án Đề 1

PHẦN 1. KIỂM TRA ĐỌC

A. Đọc thành tiếng.

- HS đọc đúng, to rõ ràng các âm và tiếng.

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1.

Câu 2.

PHẦN 2. KIỂM TRA VIẾT

- HS viết đúng chữ, đầy đủ các nét.

- Trình bày sạch sẽ, gọn gàng.

2. Đề 2

a. Nội dung đề 2

PHẦN 1. KIỂM TRA ĐỌC.

A. Đọc thành tiếng.

Câu 1. Đọc thành tiếng các âm sau:

c

a

Câu 2. Đọc thành tiếng các tiếng sau:

ca

Câu 3. Đánh vần tiếng sau:

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1. Em hãy nối c với hình chứa tiếng có âm c.

Câu 2. Em hãy nối dấu huyền với hình chứa tiếng có thanh huyền.

PHẦN 2. KIỂM TRA VIẾT

Câu 1. Em hãy tô theo mẫu chữ c.

Câu 2. Tập viết.

b. Đáp án Đề 2

PHẦN 1. KIỂM TRA ĐỌC

A. Đọc thành tiếng.

- HS đọc đúng, to rõ ràng các âm và tiếng.

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1.

Câu 2.

PHẦN 2. KIỂM TRA VIẾT

- HS viết đúng chữ, đầy đủ các nét.

- Trình bày sạch sẽ, gọn gàng.

II. PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TUẦN 2

1.  Đề 1

a. Nội dung đề 1

Phần 1. Kiểm tra đọc.

A. Đọc thành tiếng.

Câu 1. Đọc thành tiếng các âm sau:

o

ô

Câu 2. Đọc thành tiếng các tiếng sau:

cỏ

đỏ

Câu 3. Đánh vần tiếng sau:

đồ

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1. Em hãy viết các tiếng mà em biết được tạo nên từ âm o và âm đ.

Câu 2. Em hãy nối o với hình có chứa âm o. Nối ô với hình có chứa âm ô.

Phần 2. Kiểm tra viết

Câu 1. Em hãy tô theo mẫu chữ ô.

Câu 2. Tập viết.

b. Đáp án Đề 1

Phần 1. Kiểm tra đọc

A. Đọc thành tiếng.

- HS đọc đúng, to rõ ràng các âm và tiếng.

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1.

Câu 2.

Phần 2. Kiểm tra viết

- HS viết đúng chữ, đầy đủ các nét.

- Trình bày sạch sẽ, gọn gàng.

2. Đề 2

a. Nội dung đề 2

Phần 1. Kiểm tra đọc.

A. Đọc thành tiếng.

Câu 1. Đọc thành tiếng các tiếng sau:

da

cọ

Câu 2. Đánh vần tiếng sau:

cả

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1. Tìm tiếng có thanh nặng.

Câu 2. Tìm tiếng có thanh hỏi.

Phần 2. Kiểm tra viết

Câu 1. Em hãy tô theo mẫu chữ ô.

Câu 2. Tập viết.

b. Đáp án Đề 2

Phần 1. Kiểm tra đọc

A. Đọc thành tiếng.

- HS đọc đúng, to rõ ràng các âm và tiếng.

B. Đọc thầm và làm bài tập.

Câu 1.

Câu 2.

Phần 2. Kiểm tra viết

- HS viết đúng chữ, đầy đủ các nét.

- Trình bày sạch sẽ, gọn gàng.

 

...

---(Nội dung tiếp theo của tài liệu, các em vui lòng xem tại online hoặc tải về)---

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều - Tuần 1 và Tuần 2. Để xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

MGID
ON