ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 phần tự luận

29/02/2020 655.1 KB 1885 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200229/767982923009_20200229_195457.pdf?r=6966
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

 
 

ÔN THI HỌC KÌ 2 – MÔN TIN 7

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu tác dụng của các nút lệnh sau đây:

 

Cỡ chữ

 

Tô màu nền

 

Kẻ đường biên

 

Tăng bớt một chữ số thập phân

 

Kiểu chữ in đậm, nghiêng

 

Màu phông chữ

 

Căn lề giữa

 

Giảm bớt một chữ số thập phân

 

Lưu bảng tính

 

Gộp nhiều ô tính thành một ô tính

 

Sắp xếp tăng dần

 

Sắp xếp giảm dần

Page Layout

Xem trước khi in

Print

In

 

Hướng giấy đứng

 

Hướng giấy ngang

 

 

Câu 2.   Ô A1 của trang tính có số 5.36, ô B1 có số 5.33. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu tong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận được kết quả gì ?

Kết quả 11

Câu 3. Biểu đồ là gì?Ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ? Có mấy dạng biểu đồ nêu cụ thể từng dạng biểu đồ? Trình bày các bước tạo biểu đồ?

* Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (các cột, đoạn thẳng...)

* Ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ:

- Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn.

- Biểu đồ được tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

- Có nhiều dạng biểu đồ phong phú.

* Các dạng biểu đồ

- Biểu đồ cột: Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu.

- Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

- Biểu đồ hình tròn: Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng thể.

* Các bước tạo biểu đồ

B1. Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ (Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ).

B2. Chọn dạng biểu đồ trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert.

Câu 4: Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview?

Làm thế nào có thể đổi hướng giấy của bảng tính?

- Lợi ích của việc xen trang tính trước khi in: Xem trước khi in cho phép ta kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Kịp thời điều chỉnh những chỗ văn bản chưa hợp lý.

- Để thay đổi hướng giấy in ta làm như sau:

+ Mở hộp thoại Page setup.

+ Nháy chuột mở trang Page.

+ Chọn Potrait (đứng), Hoặc Landscape (ngang)

Câu 5: Sắp xếp dữ liệu là gì? Hãy nêu các bước cần thực hiện khi sắp xếp dữ liệu?

- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng trong bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

* Các bước thực hiện:

B1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

B2: Nháy nút  trong nhóm Sort & Filter trên dải lệnh Data  để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nút  để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

Câu 6: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu các thao tác trong bước chuẩn bị cho quá trình lọc?

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

- Các thao tác trong bước chuẩn bị cho quá trình lọc:

B1: Chuẩn bị

1. Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

            2. Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter.( Xuất hiện các mũi tên ở hàng tiêu đề cột)

B2: Lọc

            3. Nháy  vào nút mũi tên trên hàng tiêu đề cột

            4. Chọn giá trị cần lọc

 

MGID
ON