OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 207

08/07/2021 887.88 KB 853 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210708/929129524854_20210708_160809.pdf?r=4268
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã bắt đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 207. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 207

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề

 

Câu 41: Cro có số oxi hóa tố trong hợp chất nào sau đây

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)2

C. CrO3.

D. Cr(OH)3

Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A Fe.

B.Al

C. Mg.

D. Cu.

Câu 43: Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit oleic là

A. 31.

B. 35.

C. 34

D. 36

Câu 44: Chất nào sau đây là muối trung hỏa?

A. NaHCO3.

B.HCI.

C. NaHSO4

D. NaNO3.

Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A. Valin

B Glyxin.

C. Axit glutamic.

D. Alanin.

Câu 46: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?

A. NaNO3, KHCO3.

B. NaNO3, KNO3.

C. CaCl2, MgSO4.

D. NaHCO3, KHCO3.

Câu 47: Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Ala-Gly.

C. Gly-Ala

D. Gly-Gly.

Câu 48: Sát(II) hiđroxit là chất rắn màu trắng hơi xanh. Công thức của sắt(II) hiđroxit là

A. Fe(OH)3.

B. Fe3O4

C. Fe(OH)2

D. FeO.

Câu 49: Công thức phân tử của glixerol là

A. C3H2O3.

B. C2H6O.

C. C2H4O2.

D. C3H9O.

Câu 50: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là

Α. Ηg.

B. Cu.

C. Ag

D. Fe

Câu 51: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozo.

B. Glucozơ,

C. Saccarozo.

D, Xenlulozơ.

Câu 52: Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?

A. FeO.

B. CaO.

C. K2O

D. Na2O.

Câu 53: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. H2SO4

B. KOH.

C. Na2O

D. Al2O3.

Câu 54: Khi đun nấu bằng than tổ ong thường sinh ra khí X không màu, không mùi, bền với nhiệt, hơi nhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khỉ X là

A. CO.

B. N2.

C. CO2

D. H2.

Câu 58: Polime nào sau đây thuộc loại polime bắn tổng hợp?

A. Xenlulozơ.

B, Polietilen.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Tơ visco.

Câu 56: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit axetic. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 57: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Mg

B. Ag

C. N

D. Cu

Câu 58: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaCl.

B. KCl.

C. HCl.

D. NaNO3.

Câu 59: Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là

A. NaOH.

B. NaHCO3.

C.Ca(OH)2.

D. Na2CO3.

---(Để xem nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2021- MÃ ĐỀ 207

41-C

42-C

43-C

44-D

45-C

46-C

47-A

48-C

49-A

50-D

51-D

52-A

53-D

54-A

55-D

56-A

57-C

58-C

59-A

60-A

61-B

62-C

63-B

64-C

65-B

66-D

67-D

68-D

69-B

70-C

71-D

72-C

73-D

74-A

75-C

76-A

77-B

78-A

79-D

80-C

 

Trên đây là một phần nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

MGID
ON