OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 205

08/07/2021 1.05 MB 794 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210708/546092799501_20210708_164516.pdf?r=9772
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã bắt đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 205. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 205

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề

 

Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

A. 18.

B. 15.

C. 19.

D. 16.

Câu 42: Công thức phân tử của axit axetic là

A. C2H6O.

B. C2H4O2

C. C3H6O2.

D. C3H6O.

Câu 43: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic Công thức của X là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 44: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phâm nhuộm, giây, sợi. Công thức của natri cacbonat là

A. MgCO3.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. CaCO3.

Câu 45: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?

A. Na2SO4, KCI.

B Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2.

C. NaCl, KCI.

D. Na2SO4, K2SO4

Câu 46: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Au.

B. Ag.

C. Na.

D. Cu.

Câu 47: Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. N2

B.O2.

C.CO2.

D.CO.

Câu 48: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Xenlulozơ.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Tơ visco.

D. Tinh bột.

Câu 49: Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(III) oxit là

A. FeS2.

B. Fe3O4

C. FeCO3

D. Fe2O3.

Câu 50: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột.

B. Fructozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Saccarozo.

Câu 51: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Fe(OH)2.

C. AICI3

D. HCI.

Câu 52: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Au.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 53: Chất nào sau đây là đipeptit?

A. Gly-Ala-Gly.

B. Ala-Gly-Gly.

C. Gly-Ala-Ala.

D. Gly-Ala.

Câu 54: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. Fe2O3.

B. Na2O.

C. Cao.

D. K2O.

Câu 55: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?

A. Zn.

B. Ag.

C. Mg.

D. Fe.

Câu 56: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3.

B. Na2SO4.

C. H2SO4 loãng.

D. NaCl.

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Axit glutamic.

B. Metylamin.

C. Glyxin.

D. Lysin.

Câu 58: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Cr(OH)2

B. Cr2O3.

C. K2CrO4.

D. CrO3.

---(Để xem nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2021- MÃ ĐỀ 205

41-A

42-B

43-C

44-C

45-B

46-C

47-C

48-B

49-D

50-B

51-A

52-C

53-D

54-A

55-B

56-C

57-D

58-B

59-D

60-B

61-C

62-B

63-A

64-C

65-D

66-B

67-A

68-A

69-B

70-A

71-B

72-B

73-C

74-A

75-A

76-B

77-A

78-B

79-

80-C

 

Trên đây là một phần nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

MGID
ON