OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 206

08/07/2021 789.53 KB 773 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210708/439151174363_20210708_121308.pdf?r=7273
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã bắt đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 206. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 206

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề

 

Câu 41: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ, Công thức của sắt(II) hiđroxit là

A Fe(OH)2

B. Fe(OH)3

C. FeCO3

D . Fe3O4

Câu 42. Chất thải hữu cơ chứa Protein khi bị phân hủy thường sinh ra khi X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là

A. O2

B. CO2

C. H2S.

D. N2.

Câu 43: Natri hiđrocacbonat là chất được hàng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit, Công thức của nati hidrocacbonat la

A NaOH

B. NaHS

C. Na(HCO)3

D. Na2CO3.

Câu 44: Cặp nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước

A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2.

B. Na2SO4, KCI

C.KCI, NaCl

D. NaCl, K2SO4

Câu 45: Chất nào sau đây là dipeptit?

A. Ala-Gly.All

B. Ala-Ala-Ala

C.Gly-Gly-Gly.

D. Al-Gly

Câu 46: Chất nào sau đây là muối axit?

A NaCl

B NaH2PO4

C, NaOH.

D. NaNO3

Câu 47: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. K2O.

B. BaO.

C. Na2O.

D. CuO

Câu 48: Chất liệu sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozo

B. Tinh bột

C. Saccarozo

D. Glixerol

Câu 49: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tin chuyển thành màu xanh?

A Etylamin.

B. Glyxin

C Valin.

D. Alanin

Câu 50: Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit scaric là

A. 33.

B. 36

C.34

D. 31.

Câu 51: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?

A Fe.

B Cu

C.Mg.

D. Ag

Câu 52: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây:

A KCl

B. NaCl

C. NaOH.

D. NaNO3

Câu 53: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit folic. Công thức của X là

A. HCOOC2H5.

B. HCOOCH3.

C.CH3COOC2H5.

D.CH3COOCH3.

Câu 54: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Hg

B. Ag

C. Cu

D. Al

Câu 55: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Α. Αl.

B. Ba

C. K

D. Fe.

Câu 56: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A CaO

B. Al2O3.

C. NaOH.

D. HCl.

Câu 57: Polime nào sau đây thuộc loại peling thiên nhiên?

A. Tơ Visco

B Poli(vinyl clorua)

C. Tinh bột.

D. Polietilen

Câu 58: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây:

A. Cr(OH)3

B. K2Cr207.

C. Cr2O3

D. Cr(OH)2

Câu 59: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí H2?

A. Au.

B. Cu

C. Mg.

D. Ag.

Câu 60: Công thức phân tử của ancol etylic là

A. C3H803

B. CH4O.

C C2H6O.

D. C2H4O2

---(Để xem nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2021- MÃ ĐỀ 206

41.B

42.C

43.C

44.A

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

70.D

71.B

72.B

73.B

74.B

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

80.

 

Trên đây là một phần nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

MGID
ON