OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 221

08/07/2021 848.52 KB 826 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210708/626327762372_20210708_162955.pdf?r=8957
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã bắt đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 - Mã đề 221. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 207

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề

 

Câu 41: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. K2O.

B. Na2O.

C. Fe2O3

D. CaO

Câu 42: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phun nhiên giây, sợi. Công thức của natri cacbonat là

A. MgCO3.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. CaCO3.

Câu 43: Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lủn sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khi X là

A. CO2.

B. N2.

C. O2.

D.CO.

Câu 44: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

A. 19.

B. 18.

C. 16.

D. 15.

Câu 45: Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(II) oxit là

A. FeS2.

B. Fe2O4.

C. FeCO3.

D. Fe2O3.

Câu 46: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Cu.

B. Al.

C. Ca.

D. Na.

Câu 47: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A Cr2O3.

B. CH(OH)2

C. CrO3.

D. K2CrO4

Câu 48: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. CHCOOC2H5.

D. CH3COOCH3.

Câu 49: Công thức phân tử của axit axetic là

A. C3H6O.

B. C2H6O.

C. C3H6O2

D. C2H4O2

Câu 50: Chất nào sau đây là đipeptit?

A. Gly-Ala.

B. Gly-Ala-Gly.

C. Ala-Gly-Gly.

D. Gly-Ala-Ala.

Câu 51: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Tinh bột.

B. Poli(vinyl clorue).

C. To visco.

D. Xenlulozơ.

Câu 52: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?

A. Fe.

B.Ag.

C. Mg.

D. Zn

Câu 53: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Fe.

B. Au.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 54: Ở nhiệt độ thường, kim loại AI tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaCl.

B. NaNO3.

C. Na2SO4

D. H2SO4 loãng

Câu 55: Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaNO3.

B. K2SO4.

C. KCI.

D. NaHSO4

Câu 56: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. HCl.

B. Al(OH)3.

C. Fe(OH)2

D. AICI3.

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Lysin

B. Axit glutamic

C. Glyxin.

D. Metylamin..

---(Để xem nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2021- MÃ ĐỀ 221

41.C

42.C

43.A

44.B

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.B

53.C

54.D

55.D

56.B

57.C

58.B

59.C

60.B

61.D

62.A

63.B

64.D

65.C

66.D

67.B

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.C

75.C

76.B

77.B

78.C

79.D

80.D

 

Trên đây là một phần nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

MGID
ON