RANDOM
AMBIENT

Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS&THPT Việt Mỹ

19/05/2020 769.53 KB 48 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200519/61564984190_20200519_172455.pdf?r=3742
ANYMIND
Video-Banner

Mời các em cùng tham khảo Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS&THPT Việt Mỹ được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ nbawng làm bài hiệu quả. Chúc các em học tốt!

 

 

TRƯỜNG THCS&THPT VIỆT MỸ

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

Câu 1: Trong hình dưới đây khối đang được chọn có địa chỉ là gì?

A. D6:A1                             B. A6:D1                         C. D1:A6                         D. A1:D6

Câu 2: Trong hình dưới đây, nếu sao chép công thức ở ô D6 sang ô B2 thì kết quả hiển thị trong ô B2 là:

A. 5                                      B. #REF!                         C. 4                                  D. 9

Câu 3: Thao tác nháy chuột vào nút tên cột A, nhấn giữ chuột và kéo thả đến cột C để thực hiện

A. chọn cột A1, B1,C1                                                 B. chọn cột A, B, D

C. chọn các cột A, B, C                                               D. chọn cột A, C, D

Câu 4: Để chọn cột AX em gõ vào hộp tên như sau:

A. AX                                  B. A:X                             C. AX:AX                       D. AX:1

Câu 5: Trong bảng tính chi tiêu gia đình quý I, để chèn thêm một hàng ở trên hàng 2 bạn Hà thực hiện:

A. chọn hàng 3 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet

B. chọn hàng 2 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet row

C. chọn hàng 2 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet

D. chọn hàng 3 → Home → trong nhóm Cells chọn Insert sheet row

Câu 6: Trong ô A1 đang có số 9.1154, em cần nhấn nút lệnh  hai lần thì giá trị hiện thị trong ô A1 là gì?

A. 9.12                                 B. 9.115                           C. 9.11                             D. 9.114

Câu 7: Để chọn khối A1: F9 em thực hiện

A. nháy chuột chọn ô A1, kéo thả tới ô F9

B. nháy chuột chọn ô A1, di chuyển tới ô F9

C. nháy chuột chọn ô A1, nháy chuột chọn ô F9

D. nháy phải chuột chọn ô A1, nháy phải chuột chọn ô F9

Câu 8: Trong hình dưới đây, nếu sao chép công thức ở ô D6 sang ô B5 thì kết quả hiển thị trong ô B56 là:

A. 4                                      B. #REF!                         C. 9                                  D. 5

Câu 9: Trong bảng tính chi tiêu gia đình quý I để tính trung bình chi tiêu của quý I em nhập công thức:

A. = Average(B3:B7)                                     B. = Average (B3:D7)

C. = Average(B3:B7)                                     D. =Average(B3:D7)

Câu 10: Trong hình dưới đây, thanh công thức đang hiển thị nội dung của ô tính có địa chỉ là gì?

A. A                            B. A1                             C. C1                         D. C

Câu 11: Một bảng tính khi mới mở thường có bao nhiêu trang tính?

A. 4                                      B. 3                                  C. 6                                  D. 5

Câu 12: Bạn Minh nhập vào ô A2 nội dung “10/28/2007”. Theo em ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung được căn thẳng

A. hai lề                                B. lề phải                         C. ở giữa                          D. lề trái

Câu 13: Để tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị 5, 4, 6 trong khối A3:C3 bạn Linh thực hiện nhập =Min (A3:C3) sau đó nhấn enter thì màn hình hiển thị bảng thông báo. Nếu nhấn Yes thì kết quả nhận được là:

A. #Name?                           B. #Value?                       C. 4                                  D. #####

Câu 14: Khi mở bảng tính mới, nháy chuột chọn hàng 3 và gõ “Họ và tên” thì nội dung này nằm trong ô tính nào?

A. B3                                    B. C3                               C. D3                               D. A3

Câu 15: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Khi sao chép các ô tính không chứa công thức thì nội dung ô tính được sao chép vào giống hệt nội dung ô tính ban đầu

B. Để xóa hàng ta chọn hàng đó rồi nhấn phím Delete

C. Để xóa hàng ta chọn hàng đó rồi nhấn phím Insert

D. Khi sao chép hoặc di chuyển các ô sang các ô đích thì nội dung của các ô đích là giống nhau

Câu 16: Khi tính trung bình của các giá trị từ 1 đến 8 trong khối A2:A9 bạn An đã nhập hàm như sau:

= avegera(A2:A9) thì kết quả nhận được là:

A. 4.5                                   B. 45                                C. 36                                D. #NAME?

Câu 17: Trong hình dưới đây, nếu di chuyển khối A1:C2 xuống dưới hai hàng thì kết quả hiển thị trong ô D19 là

A. 31                                    B. 0                                  C. #REF!                         D. =sum(A21:B22)

Câu 18: Trong ô A1 có số 6, trong ô B1 có số 0, trong ô C1 không có dữ liệu. Nếu nhập tại ô D1 công thức =Average(A1:C1) thì kết quả nhận được là:

A. 6                                      B. 2                                  C. 3                                  D. ###

Câu 19: Bạn Minh nhập vào ô A2 nội dung “28/10/2007”. Theo em ở chế độ ngầm định sau khi nhấn Enter thì nội dung được căn thẳng

A. hai lề                                B. lề trái                           C. lề phải                         D. ở giữa

Câu 20: Để tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng được cho trong các ô B2 và B3 em nhập công thức:

A. =a+b*2                            B. =a+b.2                         C. =(a+b)*2                     D. = (a+b).2

Câu 21: Trong hình dưới đây bạn Minh đã nhập công thức tại ô D19. Sau khi nhấn Enter thì kết quả trong ô 19 hiển thị là gì?

A. A19*|B19                        B. = A19*C19                 C. A19*B19                    D. 50

Câu 22: Để tính tổng các giá trị 5, 10, 15 trong các ô A1, B1, C1 bạn Minh đã thực hiện nhập công thức như sau:

= (A1:C1)  thì kết quả nhận được là:

A. #####                              B. 20                                C. #Value                        D. 30

Câu 23: Một trang tính có tối đa bao nhiêu hàng?

A. 1048765                          B. 1048576                      C. 1048675                      D. 1048567

Câu 24: Trong ô tính, ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng

A. ở giữa                              B. hai lề                           C. lề phải                         D. lề trái

Câu 25: Giả sử trong ô D10 có công thức =A3+B2. Công thức trong ô đích sẽ là gì nếu sao chép nội dung ô D10 vào ô D9?

A. A2+B1                            B. =A3+B2                      C. =A3+B1                     D. =A2+B1

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 năm 2020 môn Tin học 7 Trường THCS&THPT Việt Mỹ. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau đây:

 
 

 

YOMEDIA