RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Vân Hà

04/06/2020 838.03 KB 103 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200604/407731265139_20200604_112122.pdf?r=3264
ANYMIND
Video-Banner

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Vân Hà được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ nbawng làm bài hiệu quả. Chúc các em học tốt!

 

 

TRƯỜNG THCS VÂN HÀ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2019-2020

 

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi:

Câu 1: Chọn câu đúng: Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem cách thức phân chia trang tính thành các trang in? 

A. Page Layout          B. Print                                    C.  Normal                  D. Page Break Preview

Câu 2: Chọn câu đúng: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:

A.                       

B.                                    

C.                        

D. 

Câu 3: Chọn câu đúng:  Để thiết đặt lề trang tính cần thực hiện:

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 4: Chọn câu đúng: Nút lệnh   dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu giảm dần                                     C. Sắp xếp dữ liệu trên trang tính

B. Sắp xếp dữ liệu tăng dần                                      D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 5: Chọn câu đúng Để thiết đặt hướng giấy in cần thực hiện :

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 6: Chọn câu đúng: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào?

A. Insert                     B. PageLayout                        C. Home                      D. View

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Cho biết ý kiến của em bằng cách đánh dấu (X) vào ô (Đúng hoặc Sai) tương ứng.

Nội dung

Đúng

Sai

  1. Khi in trang tính, ta phải in ra tất cả các trang có chứa dữ liệu.

 

 

  1. Có thể in nhiều hơn bản in của một trang tính.

 

 

  1. Có thể in một vùng trang tính được chọn trước đó.

 

 

  1. Không thể in được tất cả các trang tính của tệp bảng tính với một lần sử dụng lệnh Print

 

 

  1. Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu.

 

 

Câu 8 (1 điểm):  Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là gì?

Câu 9 (2 điểm): Sử dụng hàm MAX với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất của dữ liệu trong cột đó. Việc sử dụng hàm MAX như vậy có tương đương với sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất trong cột đó hay không. Tại sao?

Câu 10 (1 điểm): Nêu các thao tác để định dạng dòng chữ: “ Trường THCS Vân Hà” gồm có: cỡ chữ 16, màu chữ là màu đỏ, kiểu chữ Times New Roman, Vân Hà được in đậm.

Câu 11 (2 điểm): Sắp xếp dữ liệu là gì? Sắp xếp dữ liệu có tác dụng gì? Nêu các bước để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần. Lọc dữ  liệu là gì?

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

1- A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - D

Câu 7:

Câu

Đúng

Sai

1

 

X

2

X

 

3

X

 

4

 

X

5

 

X

Câu 8:

Mục đích của việc xem trang tính trước khi in là cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra, kiểm tra xem trang tính có được trình bày hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung trên từng trang có được in đúng như mong muốn hay không. Từ đó em có thể điều chỉnh lại trang tính trước khi in, tránh lãng phí giấy và mực in

Câu 9:

Do hàm Max chỉ cho kết quả là giá trị lớn nhất. Còn lệnh lọc thì ngoài hiển thị giá trị đó còn cho biết vị trí đạt được giá trị đở đâu (hàng nào) bao nhiêu hàng đạt giá trị đó.

Câu 10:

Các thao tác định dạng:

- Cỡ chữ: B1: chọn dòng chữ. B2: chọn cỡ chữ 16 trên dải lệnh Home

- Màu chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: Nháy nút mũi tên trên nút lệnh A. B3 Chọn màu chữ

- Font chữ: B1: Chọn dòng chữ. B2: nháy nút mũi tên trên lệnh font. B3:  chọn font Times New Roman

- Chọn kiểu in đậm: B1: chọn dòng chữ Vân Hà. B2: Chọn lệnh B trên dải lệnh Home.

Câu 11:

- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh.

- Sắp xếp dữ liệu giúp ta dễ tìm kiếm và so sánh

- Các bước sắp xếp dữ liệu:

Bước 1: Nháy một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

Bước 2: Nháy nút  trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút  để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 7 năm 2020 có đáp án Trường THCS Vân Hà. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 7 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau đây:

 
 

 

YOMEDIA