RANDOM
RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Đại số 7 năm 2018-2019 Trường THCS Lộc Sơn có đáp án

29/08/2019 652.75 KB 119 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190829/576081587255_20190829_140902.pdf?r=11
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Đại số 7 năm 2018-2019 Trường THCS Lộc Sơn có đáp án dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong chương 4 đại số 7 cũng như giúp các em cọ sát với cấu trúc đề thi, qua đó các em có thể tự luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

 
 

Trường THCS Lộc Sơn

Họ và tên:........................................

Lớp:................................................

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4

ĐẠI SỐ 7

Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm bài 45 phút

 

 ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của biểu thức \(2\frac{1}{2}x - 5y\) tại x = 2; y = -1 là

A. 12,5                  B. 1                    C. 0                   D. 10

Câu 2 :  Bậc của đơn thức – x2y2(-xy4) là

A. 4                             B. 6                 C. 8                 D. 9

Câu 3: Kết quả của \(\frac{1}{2}x{y^2} - \frac{5}{4}x{y^2}\)  là

A. \(\frac{{ - 3}}{4}xy\)                 B.  \(\frac{7}{4}x{y^2}\)                   C.  \( - \frac{7}{4}x{y^2}\)               D. \(\frac{3}{4}x{y^2}\)

Câu 4: Kết quả của phép tính \(( - \frac{3}{4}xy).(\frac{1}{3}{x^2}y.{x^3}{y^2})\) là

A. \( - \frac{1}{4}{x^6}{y^2}\)             B.  \( - \frac{1}{4}{x^6}{y^4}\)                   C. 4x6y4               D. -4x6y4

Câu 5 :Trong các đơn thức sau : – 2xy;7 ;   - 3x5y ; 6xy5x4y; 0.  Số các cặp đơn thức đồng dạng là:

A.1              B.2                                              C. 3                     D.4

II. Phần tự luận: (7,5 điểm)

Câu 6 (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức: A= (x2 + xy –y2) - x2 – 4xy - 3y2  tại x= 0,5   ; y= -4

Câu 7(4 điểm)

Cho hai  đa thức P(x) = 2x3 – 3x + x5 – 4x3 + 4x – x5 + x2  -2 và  Q(x) = x3 – 2x2 + 3x + 1 + 2x2

1. Thu gọn và viết đa thức P(x); Q(x) theo chiều giảm dần của biến.

2. Tính P(x)+ Q(x);   P(x) - Q(x)

3. Gọi M(x) = P(x)+ Q(x). Tìm bậc của M(x).

Câu 8:( 1 Điểm )

Tìm nghiệm của đa thức  \(\frac{1}{3}x - \frac{5}{6}\)

Câu 9: ( 1 Điểm ) Cho đa thức  P(x) = 2(x-3)2 + 5

Chứng minh rằng đa thức đã cho không có nghiệm.

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

 

Câu

Nội dung đáp án

Thang điểm

Trắc nghiệm

Mỗi ý đúng cho 0,5 đ    

1.D              2.D                         3. A                     4.C                5.B.

2,5đ

Câu6

Thu gọn:  A= (x2 + xy –y2) - x2 – 4xy - 3y2 = x2 + xy –y2 - x2 – 4xy - 3y2

                              =  – 3xy - 4y2

Thay x= 0,5; y= -4  rồi tính được A=6 – 64 =- 58

0,5đ

Câu 7

1) Thu gọn và viết đa thức P(x); Q(x) theo chiều giảm dần của biến.

 

P(x) = 2x3 – 3x + x5 – 4x3 + 4x – x5 + x2  -2= 2x3– 4x3 + x5 – x5 + x2 + 4x – 3x -2

       =  - 2x3 + x2 + x  -2

Q(x) = x3 – 2x2 + 3x + 1+2x2 = x3  + 3x + 1

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

2)Tính P(x)+ Q(x);   P(x) - Q(x)

Đặt đúng phép tính rồi tính được:

P(x)+ Q(x) =  - x3 + x2 +4x  -1

 P(x) - Q(x)  =  -3 x3 + x2 -2x -3

3) Vì M(x) =  - x3 + x2 +4x  -1 nên M(x) có bậc 3

 

{-- Để xem đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Đại số 7 năm 2018-2019 Trường THCS Lộc Sơn các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Đại số 7 năm 2018-2019 Trường THCS Lộc Sơn có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA