ADMICRO
AMBIENT

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 có đáp án

26/08/2019 965.53 KB 299 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190826/446328475104_20190826_161729.pdf?r=9963
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 có đáp án. Các câu hỏi được tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, nhằm giúp các em vừa có thể ôn tập vừa làm quen, đánh giá được năng lực giải bài tập trắc nghiệm của mình. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em.

 

 

 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1.     Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(0;1;1), B(1;-2;0), C(-2;1-1). Diện tích tam giác  bằng bao nhiêu?

A. \(\sqrt {22} \) .                          B. \(2\sqrt {22} \) .                      C. \(\frac{{\sqrt {22} }}{2}\) .                       D. \(\frac{{\sqrt {11} }}{2}\) .

Câu 2.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;2;1), B(2;1;3), C(3;2;2). Diện tích tam giác ABC bằng

A. \(\frac{{\sqrt {11} }}{2}\) .                          B. \(\sqrt 3 \) .                          C. \(\frac{{\sqrt {13} }}{2}\) .                        D. \(\frac{{\sqrt {14} }}{2}\) .

Câu 3.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1;2;1), B(2;1;3), C(3;2;2), D(1;1;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng

A. 1.                                B.2 .                             C. \(\frac{1}{2}\) .                            D. 3.

Câu 4.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.EFGH với A(1;1;1), B(2;1;2), E(-1;2;-2), D(3;1;2). Thể tích khối hộp bằng

A. 1.                                B. 2.                             C. \(\frac{1}{6}\) .                            D. \(\frac{1}{3}\) .

Câu 5.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;2;1), B(2;1;3), C(3;2;2). Độ dài chiều cao AH của tam giác bằng

A. \(\frac{{\sqrt {21} }}{6}\) .                          B. \(\frac{{\sqrt {42} }}{3}\) .                       C. \(\frac{{\sqrt {14} }}{6}\) .                        D. \(\frac{{\sqrt {14} }}{3}\) .

Câu 6.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1;2;1), B(2;1;3), C(3;2;2), D(1;1;1). Độ dài chiều cao DH của tứ diện bằng

A. \(\frac{{3\sqrt {14} }}{7}\) .                        B. \(\frac{{\sqrt {14} }}{{14}}\) .                        C. \(\frac{{4\sqrt {14} }}{7}\) .                     D. \(\frac{{3\sqrt {14} }}{{14}}\) .

Câu 7.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.EFGH với A(1;1;1), B(2;1;2), E(-1;2;-2), D(3;1;2). Khoảng cách từ A đến mp(DCGH) bằng

A. \(\sqrt 3 \) .                            B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\) .                         C. \(2\sqrt 3 \) .                        D. \(\frac{1}{3}\) .

Câu 8.     Cho đường thẳng \(\left( d \right):\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + 2t\\
y = 2 - t\\
z = 3t
\end{array} \right.;{\rm{ }}\left( {t \in R} \right)\) và điểm I(2;-1;3). Điểm K đối xứng với điểm I qua đường thẳng (d) có tọa độ:

A. K(4;-3;-3)                B. K(-4;3;-3)           C. K(4;-3;3)             D. K(4;3;3)

Câu 9.      Viết phương trình đường d qua M(1;-2;3) và vuông góc với hai đường thẳng \({d_1}:\frac{x}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z + 1}}{3}\,\,,\,\,\,{d_2}:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - t\\
y = 2 + t\\
z = 1 + 3t
\end{array} \right.;{\rm{ }}\)

A. \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y =  - 2 + t\\
z = 3
\end{array} \right.;{\rm{ }}\)      B. \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + 3t\\
y =  - 2 + t\\
z = 3 + t
\end{array} \right.;{\rm{ }}\)

C. \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 1 - 2t\\
z = 3t
\end{array} \right.;{\rm{ }}\)        D. \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y =  - 2 + t\\
z = 3 + t
\end{array} \right.;{\rm{ }}\)

Câu 10.   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0;2) và đường thẳng \(d:{\rm{ }}\frac{{x - 1}}{1} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 1}}{2}\). Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua điểm A vuông góc và cắt d.

A. \(\Delta :{\rm{ }}\frac{{x - 1}}{1} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 2}}{1}.\)                                     

B. \(\Delta :{\rm{ }}\frac{{x - 1}}{1} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 2}}{{ - 1}}.\)

C. \(\Delta :{\rm{ }}\frac{{x - 1}}{2} = \frac{y}{2} = \frac{{z - 2}}{1}.\)                                     

D. \(\Delta :{\rm{ }}\frac{{x - 1}}{1} = \frac{y}{{ - 3}} = \frac{{z - 2}}{1}.\)

 

{-- xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 có đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 12 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm : 60 câu trắc nghiệm chuyên đề Hình học Oxyz có đáp án chi tiết

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA