ADMICRO
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm về Mặt phẳng trong không gian Oxyz có đáp án

26/08/2019 1.21 MB 1224 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190826/32134366554_20190826_155102.pdf?r=9291
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm về Mặt phẳng trong không gian Oxyz có đáp án. Các câu hỏi được tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, nhằm giúp các em vừa có thể ôn tập vừa có thể chinh phục các câu hỏi khó trong kì thi THPT QG liên quan đến chuyên đề Mặt phẳng trong không gian Oxyz. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em.

 

 

 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN OXYZ

CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - 3y + 1 = 0\). Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. \(\overrightarrow {{n_P}}  = \left( {1; - 3;0} \right)\) .          B. \(\overrightarrow {{n_P}}  = \left( {1; - 3;1} \right).\)        C. \(\overrightarrow {{n_P}}  = \left( {1; - 3; - 1} \right).\)        D. \(\overrightarrow {{n_P}}  = \left( {1;\;3;\;0} \right).\)

Câu 2.     Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt phẳng (P) có phương trình \( - 2x + 2y - z - 3 = 0\). Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:

A. \(\overrightarrow n= (4; - 4;2)\) .                 B. \(\overrightarrow n  = ( - 2;2; - 3)\) .            C. \(\overrightarrow n  = ( - 4;4;2)\) .              D. \(\overrightarrow n  = (0;0; - 3)\) .

Câu 3.     Chọn khẳng định sai

A. Nếu hai đường thẳng AB, CD song song thì vectơ \(\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CD} } \right]\) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (AB;CD).

B. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vectơ \(\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CD} } \right]\) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).

C. Cho hai đường thẳng AB, CD chéo nhau, vectơ \(\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CD} } \right]\) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng CD.

D. Nếu hai đường thẳng AB, CD cắt nhau thì vectơ \(\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CD} } \right]\) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABCD).

Câu 4.     Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình \( - 3x + 2z - 2 = 0.\) Khi đó mặt phẳng  song song với:

A. Trục Oy.                     B. Trục Oz.                   C. Mặt phẳng Oxy.       D. Trục Ox.

Câu 5.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (Oxy) là:

A. (Oxy) : z = 0.                                    B. (Oxy) : x + y = 0

C. (Oxy) : x + z = 0                               D. (Oxy) : x = 0

Câu 6.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (Oxz) là:

A. (Oxz) : y = 0.            B. (Oxz) : x + y = 0

C. (Oxz) : x = 0            D. (Oxz) : z = 0

Câu 7.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (Oyz) là:

A. (Oyz) : x = 0.           B. (Oyz) : y + z = 0

C. (Oyz) : y = 0            D. (Oyz) : z = 0

Câu 8.     Mặt phẳng (Oxz) có vectơ pháp tuyến là

A. \(\overrightarrow n  = \left( {0;4;0} \right)\)               B. \(\overrightarrow n  = \left( {0;0;2} \right)\)

C. \(\overrightarrow n  = \left( {3;0;0} \right)\)               D. \(\overrightarrow n  = \left( {1;0;1} \right)\)

Câu 9.     Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình \(2x + 2y + z - 3 = 0\). Khoảng cách từ điểm A(1;-1;1) đến mặt phẳng (P) bằng

A. \(\frac{2}{3}\).                               B. \(-\frac{2}{3}\).                         C. 0.                            D. 1.

Câu 10.   Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình \(2x - 3y + 6z - 21 = 0\). Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng

A. 3.                               B. - 3.                          C. 21.                           D. \(\frac{{21}}{{\sqrt {31} }}\).

 

{-- xem đầy đủ nội dung Bài tập trắc nghiệm về Mặt phẳng trong không gian Oxyz có đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm về Mặt phẳng trong không gian Oxyz có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm : Bài tập trắc nghiệm về Đường thẳng trong không gian Oxyz có đáp án

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA