RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm về Mặt cầu trong không gian Oxyz có đáp án

26/08/2019 743.23 KB 644 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190826/735422656204_20190826_153913.pdf?r=867
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Bài tập trắc nghiệm về Mặt cầu trong không gian Oxyz có đáp án. Tài liệu tổng hợp các câu hỏi phân loại theo nhiều mức độ liên quan đến Mặt cầu trong không gian Oxyz. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuyên đề này thật tốt. Chúc các em luôn đạt được thành tích cao trong học tập.

 

 

 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN OXYZ

 

Câu 1.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({\left( {x-1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 4\) có tọa độ của tâm là

A. (-1;2;1).                    B. (1;-2;-1).                C. (1;-2;1).                  D. (1;2;2).

Câu 2.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({\left( {x-1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 9\) có đường kính bằng

A. 3.                               B. 6.                             C. 9.                             D. 81.

Câu 3.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2}-2x + 6y + 1 = 0\). Mặt cầu có tâm I, bán kính R là

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
I\left( {2; - 6;0} \right)\\
R = 40
\end{array} \right.\) .               B. \(\left\{ \begin{array}{l}
I\left( {1; - 3;0} \right)\\
R = \sqrt {11} 
\end{array} \right.\) .             C. \(\left\{ \begin{array}{l}
I\left( { - 1;3;0} \right)\\
R = 3
\end{array} \right.\) .             D. \(\left\{ \begin{array}{l}
I\left( {1; - 3;0} \right)\\
R = 3
\end{array} \right.\) .

Câu 4.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;2;3) và B(3;0;1). Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 3\) .                      B. \({\left( {x--2} \right)^2} + {\left( {y--1} \right)^2} + {\left( {z--2} \right)^2} = 3\) .

C. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 3\) .                      D. \({\left( {x--2} \right)^2} + {\left( {y--1} \right)^2} + {\left( {z--2} \right)^2} = 12\) .

Câu 5.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm A(1;2;3) và qua O là

A. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 14\) .                    B. \({x^2} + {y^2} + {z^2} = 14\) .

C. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = \frac{7}{2}\) .                     D. \({x^2} + {y^2} + {z^2} = \frac{7}{2}\) .

Câu 6.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 36\) cắt trục Oz tại 2 điểm A, B. Tọa độ trung điểm của đoạn AB là

A. (0;0;-1).                    B. (0;0;1).                    C. (1;1;0).                     D. (-1;-1;0).

Câu 7.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;1;2), B(1;1;-1), C(-1;0;1). Phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm nằm trên mp(Oxz) là

A. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - \frac{3}{2}x - z - \frac{5}{2} = 0\) .                          B. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}z + \frac{5}{2} = 0\) .

C. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - \frac{3}{2}x + z - \frac{5}{2} = 0\) .                          D. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - \frac{3}{2}y - z - \frac{5}{2} = 0\) .

Câu 8.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;1;2), B(1;1;-1), C(-1;0;1). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có bán kính bằng

A. \(\frac{{3\sqrt 3 }}{2}\) .                          B. \(\frac{{3\sqrt 3 }}{4}\) .                        C. \(3\sqrt 3 \) .                        D. 3.

Câu 9.     Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu có bán kính bằng 3, có tâm trên tia Oy' và tiếp xúc với mp(Oxz) có tọa độ tâm là

A. (0;3;0).                      B. (0;-3;0).                 C. (0;0;0).                   D. \((0; - 3;0) \vee (0;3;0)\) .

Câu 10.   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;2;3). Phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mp(Oxy) là

A. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 5\) .                      B. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 9\) .

C. \({x^2} + {y^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 9\) .                                                                         D. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 5\) .

{-- xem đầy đủ nội dung Bài tập trắc nghiệm về Mặt cầu trong không gian Oxyz có đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm về Mặt cầu trong không gian Oxyz có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm : Bài tập trắc nghiệm về Đường thẳng trong không gian Oxyz có đáp án

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA