ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT

Bài tập nâng cao Chuyên đề Góc môn Toán 6 năm 2020

29/02/2020 545.67 KB 3975 lượt xem 18 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200229/151818943435_20200229_213816.pdf?r=7981
ANYMIND360-ADSENSE/
Banner-Video

Xin gửi đến các em học sinh Bài tập nâng cao Chuyên đề Góc môn Toán 6 năm 2020 do Hoc247 sưu tầm và biên tập. Đây là một tài liệu tham khảo nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm liên quan đến chuyên đề góc một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

 

 
 

MÔN TOÁN LỚP 6

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC: GÓC ( NÂNG CAO)

 

Bài tập:

Bài 1:

Trong góc xOy nhọn lấy tia Oz sao cho  Lần lượt lấy Om và On là tia phân giác của . Trên nửa mặt phẳng bờ Ox không chứa tia Oy vẽ tia Ot sao cho Ot vuông góc On thì thấy . Tìm số đo góc xOy.

Bài 2:

Cho  Trong góc xOy vẽ tia On1 sao cho .

                              Trong góc xOn1 vẽ tia On2 sao cho .

                              Trong góc xOn2 vẽ tia On3 sao cho ....

Cứ làm tương tự như vậy đến tia thứ k thì thấy góc tạo bởi tia Onk và tia Ox bắt đầu nhỏ hơn 15o. Hỏi tia Onk là tia thứ bao nhiêu kể từ khi bắt đầu vẽ tia On1.

Bài 3:

Cho tia Ox, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ lần lượt các tia On1; On2; On3;... sao cho ; ; ; 

  • Tới tia thứ k là tia Onk người ta thấy  bắt đầu lớn hơn . Tìm k.
  • Vẽ tới tia thứ 15 là tia On15 thì góc xOn15 bằng bao nhiêu độ?

Bài 4:

Trong  lấy hai tia Oz và Ot sao cho  Gọi Om và On lần lượt là phân giác các góc  và . Tính số đo  biết

Bài 5:

Trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ là tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao Ox là phân giác của góc yOz. Trên nửa mặt phẳng bờ Ox không chứa tia Oy vẽ tia On sao cho . Trên nửa mặt phẳng bờ Ox không chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho .

  • Chứng minh Ox là phân giác của góc mOn.
  • Khi Oy là phân giác của góc mOx thì Oz có phải phân giác của góc xOn không? Vì sao?

Bài 6:

Cho góc xOy khác góc bẹt. Vẽ lần lượt Ox’ và Oy’ là hai tia đối của Ox và Oy. Vẽ Om và On lần lượt là phân giác của hai góc ; . Chứng minh:

  • Hai tia Om và On là hai tia đối nhau.

Bài 7:

Cho lấy tia Oz sao cho  Trong hai góc:  lần lượt lấy hai tia Ot và Ot’ sao cho  Gọi Om và On lần lượt là phân giác và . Cho biết Oz cũng là phân giác của góc nOm. Tính số đo góc zOt.

{-- Để xem chi tiết Bài tập nâng cao Chuyên đề Góc môn Toán 6 năm 2020 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bài tập nâng cao Chuyên đề Góc môn Toán 6 năm 2020. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

ZUNIA12
ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF
ON