RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Ôn tập chương Đường tròn - Hình học 9

Video-Banner

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Ôn tập chương Đường tròn thông qua các bài tập sau đây.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Không cắt nhau
  • B. Cắt nhau
  • C. Tiếp xúc trong
  • D. Tiếp xúc ngoài
  • A. \(AB=\sqrt{7}\)
  • B. \(AB=2\sqrt{7}\)
  • C. \(AB=7\)
  • D. \(AB=14\)
 •  

  YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. AB là tiếp tuyến của (C;5)
  • B. AC là tiếp tuyến của (B;5)
  • C. AB là tiếp tuyến của (B;12)
  • D. AC là tiếp tuyến của (C;13)
  • A. \(5\)
  • B. \(5\sqrt{2}\)
  • C. \(5\sqrt{3}\)
  • D. \(10\)
 •  
   
  • A. 10
  • B. 12
  • C. 14
  • D. 16
YOMEDIA