RANDOM
16YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 9 Chương 3 Bài 11 Ôn tập chương Góc với đường tròn

Video-Banner

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Góc với đường tròn thông qua các bài tập sau đây

QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\widehat{OCB}=15^o\)
  • B. \(\widehat{OCB}=20^o\)
  • C. \(\widehat{OCB}=25^o\)
  • D. \(\widehat{OCB}=30^o\)
  • A. \(\widehat{ODE}=7,5^o\)
  • B. \(\widehat{ODE}=10^o\)
  • C. \(\widehat{ODE}=15^o\)
  • D. \(\widehat{ODE}=20^o\)
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{4}\)
  • B. \(\frac{R^2\sqrt{3}}{2}\)
  • C. \(R^2\sqrt{3}\)
  • D. \(2R^2\sqrt{3}\)
  • A. \(\approx 1373,45(cm^2)\)
  • B. \(\approx 1375,55(cm^2)\)
  • C. \(\approx 1385,55(cm^2)\)
  • D. \(\approx 1345,65(cm^2)\)
 •  
   
  • A. \(65^o\)
  • B. \(75^o\)
  • C. \(105^o\)
  • D. \(115^o\)
YOMEDIA