RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét

a) \(\frac{{12}}{{23}}\) và \(\frac{{1212}}{{2323}}\)

b) \(\frac{{-3434}}{{4141}}\) và \(\frac{{-34}}{{41}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có

\(\frac{{1212}}{{2323}} = \frac{{1212:101}}{{2323:101}} = \frac{{12}}{{23}}\)

Vậy \(\frac{{12}}{{23}}\) = \(\frac{{1212}}{{2323}}\)

b) Ta có

\(\frac{{ - 3434}}{{4141}} = \frac{{ - 3434:101}}{{4141:101}} = \frac{{ - 34}}{{41}}\)

Vậy \(\frac{{-3434}}{{4141}}\) = \(\frac{{-34}}{{41}}\)

Nhận xét: 

Tất cả các phân số có dạng \(\frac{{ab}}{{cd}}\) và \(\frac{{abab}}{{cdcd}}\) đều bằng nhau

Dạng chung: \(\frac{{abab}}{{cdad}} = \frac{{abab:101}}{{cdad:101}} = \frac{{ab}}{{cd}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hue Thanh
  Bài 6 ý B

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Vinh Vlogs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA