RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{{ - 4}}{7};\frac{8}{9};\frac{{10}}{{21}}\)

b) \(\frac{5}{{{2^2}.3}};\frac{7}{{{2^2}.11}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Mẫu số chung là BCNN(7, 9, 21) \( = {\rm{ }}{3^2}.7{\rm{ }} = {\rm{ }}63\)

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 la 7, của 21 là 3. Do đó:

\(\frac{{ - 4}}{7} = \frac{{ - 4.9}}{{7.9}} = \frac{{ - 36}}{{63}}\)

\(\frac{8}{9} = \frac{{8.7}}{{9.7}} = \frac{{56}}{{63}}\)

\(\frac{{ - 10}}{{21}} = \frac{{ - 10.3}}{{21.3}} = \frac{{ - 30}}{{63}}\)

Câu b: 

Mẫu số chung:\({2^3}.3.11{\rm{ }} = {\rm{ }}264\) . Do đó:

\(\frac{5}{{{2^2}.3}} = \frac{{5.2.11}}{{{2^2}.3.2.11}} = \frac{{110}}{{264}}\)

\(\frac{7}{{{2^2}.11}} = \frac{{7.3}}{{{2^2}.11.3}} = \frac{{21}}{{264}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoa Hong

  quy dong mau so

  a) -5/5; 8/7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Nhật Minh

  quy dong cac số sau

  -14/21; -2/15; 14/-35

  17/60;-5/12;-64/90

  bai 2 so sanh cac phan so sau

  a) \(\dfrac{3}{5}\)\(\dfrac{4}{7}\) b)\(\dfrac{-5}{8}\)\(\dfrac{-7}{12}\) c)\(\dfrac{5}{-3}\)\(\dfrac{-9}{12}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA