ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 29 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{3}{8}\) và \(\frac{5}{27}\)

b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\)

c) \(\frac{1}{15}\) và -6

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận xét: Các phân số đã cho đều ở dạng tối giản.

Câu a:

Mẫu số chung là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Do đó:

\(\frac{3}{8}=\frac{3.27}{8.27}=\frac{81}{216}\)

\(\frac{5}{27}=\frac{5.8}{27.8}=\frac{40}{216}\)

Câu b:

Mẫu số chung là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Do đó:

\(\frac{-2}{9}=\frac{-2.25}{9.25}=\frac{-50}{225}\)

\(\frac{4}{25}=\frac{4.9}{25.9}=\frac{36}{225}\)

Câu c:

 -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Do đó:

\(\frac{1}{15}=\frac{1.1}{15.1}=\frac{1}{15}\)

\(-6=\frac{-6.15}{1.15}=\frac{-90}{15}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • sap sua

  Quy đồng mẫu các phân số sau

  \(\dfrac{4.5^2}{5^3.6}\)\(\dfrac{15}{1.2.3.4.5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Tín

  Hãy viết phân thức \(\dfrac{3}{x-2}\) dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

  a). x2 - 2x

  b). x2 - 4

  c). 6 - 3x

  d). (x - 2)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA