RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 về Quy đồng mẫu số nhiều phân số online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. \(\frac{18}{30};\frac{42}{30}\)
  • B. \(\frac{18}{30};\frac{35}{30}\)
  • C. \(\frac{25}{30};\frac{35}{30}\)
  • D. \(\frac{25}{30};\frac{42}{30}\)
  • A. \(\frac{60}{480};\frac{22}{480}\)
  • B. \(\frac{600}{4800};\frac{200}{4800}\)
  • C. \(\frac{15}{120};\frac{6}{120}\)
  • D. \(\frac{500}{4800};\frac{240}{4800}\)
 •  

   
   
  • A. \(\frac{-21}{63};\frac{-35}{63};\frac{16}{63}\)
  • B. \(\frac{-27}{63};\frac{-35}{63};\frac{12}{63}\)
  • C. \(\frac{-27}{63};\frac{-30}{63};\frac{16}{63}\)
  • D. \(\frac{-21}{63};\frac{-30}{63};\frac{12}{63}\)
  • A. \(\frac{2}{10}\)
  • B. \(\frac{4}{5}\)
  • C. \(\frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{4}{10}\)
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. \(\frac{9}{23}\)
  • B. \(\frac{3}{9}\)
  • C. \(\frac{9}{10}\)
  • D. \(\frac{3}{3}\)
YOMEDIA