YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2

Trên hành tinh của chúng ta đại dương nào lớn nhất?

Em hãy điền các số thích hợp vào ô trống để có các đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ số tương ứng với các chữ số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

B. \(\frac{4}{7} = \frac{{16}}{{28}}\) chữ B ứng với số 16

I. \(\frac{6}{13} = \frac{{-12}}{{-26}}\)  chữ I ứng với số -12

N. \(\frac{-5}{13} = \frac{{-15}}{{39}}\)  chữ N ứng với số -15

T. \(\frac{7}{21} = \frac{{28}}{{84}}\)  chữ T ứng với số 84

U. \(\frac{4}{11} = \frac{{20}}{{55}}\)  chữ U ứng với số 55

O. \(\frac{5}{25} = \frac{{15}}{{75}}\)  chữ O ứng với số 75

H. \(\frac{1}{5} = \frac{{11}}{{55}}\)  chữ H ứng với số 11

A. \(\frac{5}{8} = \frac{{15}}{{40}}\)  chữ A ứng với số 25

G. \(\frac{-3}{17} = \frac{{-15}}{{85}}\)  chữ G ứng với số 85

D. \(\frac{4}{16} = \frac{{20}}{{80}}\)  chữ D ứng với số 80

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Trên hành tinh của chúng ta, THÁI BÌNH DƯƠNG là đại dương lớn nhất

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA