YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3.2 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 3.2 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Phân số có tử là 2, lớn hơn \(\frac{1}{9}\) và nhỏ hơn \(\frac{1}{8}\) là:

(A) \(\frac{2}{9}\)                                       

(B) \(\frac{2}{8}\) 

(C) \(\frac{2}{17}\)                                

(D) \(\frac{2}{10}\) 

Hãy chọn đáp án đúng

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{9} = \frac{{1.2}}{{9.2}} = \frac{2}{{18}}\\
\frac{1}{8} = \frac{{1.2}}{{8.2}} = \frac{2}{{16}}
\end{array}\)

Lại có: 

\(\frac{2}{{18}} < \frac{2}{{17}} < \frac{2}{{16}}\)

Vậy phân số có tử là 2, lớn hơn \(\frac{1}{9}\) và nhỏ hơn \(\frac{1}{8}\) là: \(\frac{2}{17}\) 

Chọn C

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA