YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3.3 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 3.3 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2

Cho ba phân số \(\frac{1}{{ - 2}};\frac{5}{{ - 3}};\frac{3}{{ - 4}}\)

a) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là những số dương.

b) Viết ba phân số theo thứ tự bằng các phân số trên và có mẫu là những số dương giống nhau.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{ - 2}} = \frac{{ - 1}}{2}\\
\frac{5}{{ - 3}} = \frac{{ - 5}}{3}\\
\frac{3}{{ - 4}} = \frac{{ - 3}}{4}
\end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{ - 2}} = \frac{{1.\left( { - 6} \right)}}{{ - 2.\left( { - 6} \right)}} = \frac{{ - 6}}{{12}}\\
\frac{5}{{ - 3}} = \frac{{5.\left( { - 4} \right)}}{{ - 3.\left( { - 4} \right)}} = \frac{{ - 20}}{{12}}\\
\frac{3}{{ - 4}} = \frac{{3.\left( { - 3} \right)}}{{ - 4.\left( { - 3} \right)}} = \frac{{ - 9}}{{12}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 10 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA