YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2

Cho biểu thức: \(A = \frac{3}{{n - 2}}\)

Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số

Tìm các số nguyên n để biểu thức A là một số nguyên

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

A là một phân số khi và chỉ khi n – 2 ≠ 0 => n ≠ 2

A là số nguyên khi và chỉ khi 3 chia hết cho (n - 2) hay (n - 2) ∈ Ư(3)

Ta có: Ư(3) = {-3 ; -1 ; 1 ; 3}

n – 2 = -3 => n = -1

n – 2 = -1 => n = 1

n – 2 = 1 => n = 3

n – 2 = 3 => n = 5

vậy n ∈ {-1; 1 ; 3 ; 5} thì A là số nguyên

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA