YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 13.2 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 13.2 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm các số nguyên x thoả mãn:

a) (x + 4) ⋮ (x + 1);

b) (4x + 3) ⋮ (x - 2).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có x + 4 = (x + 1) + 3

nên (x + 4) ⋮ (x + 1) khi 3 ⋮ (x + 1), tức là x + 1 là ước của 3.

Vì Ư(3) = ta có bảng sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Đáp số x = -4; -2; 0; 2.

b) Ta có 4x + 3 = 4(x - 2) + 11

nên (4x + 3) ⋮ (x - 2) khi 11 ⋮ (x - 2), tức là x -2 là ước của 11

Ư(11) = ta có bảng sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Đáp số x = -9, 1, 2, 13.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.2 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA