RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 13.1 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 13.1 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Điền vào chỗ trống:

a) Số ... là bội của mọi số nguyên khác 0;

b) Số ... không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

c) Các số .... là ước của mọi số nguyên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0;

b) Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

c) Các số 1, -1 là ước của mọi số nguyên

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA