YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 13.3 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 13.3 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm số nguyên x, biết

a) 2|x + 1|=10;

b) (-12)2.x = 56 + 10.13.x

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 2|x + 1| = 10 ⇒ |x + 1| = 5

=> x + 1 = 5 hay x = 4

hoặc x + 1 = -5 hay x = -6

Đáp số x = 4 hoặc x = -6

b) (-12)2.x = 56 + 10.13.x

=> 144x = 56 + 130x

=> 14x = 56 =>x = 4

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.3 trang 92 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA