RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 11

Giải bài 1.14 tr 21 SBT Hình học 11

Cho ba điểm không thẳng hàng I, J, K. Hãy dựng tam giác ABC nhận I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AB, AC.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử tam giác ABC đã dựng được.

Cách dựng điểm C: Lấy điểm M bất kì. Gọi N là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I. P là ảnh của N qua phép đối xứng tâm J. Q là ảnh của P qua phép đối xứng tâm K. Khi đó \(\overrightarrow {CM}  =  - \overrightarrow {BN}  = \overrightarrow {AP}  =  - \overrightarrow {CQ} \). Do đó C là trung điểm của QM.

Tương tự, cách dựng điểm B: Lấy điểm O bất kỳ, gọi Olà ảnh của O qua J, Olà ảnh của O1 qua K, O3 là ảnh của O2 qua I, B là trung điểm của OO3.

Cách dựng điểm A: Lấy điểm H bất kỳ, gọi H1 là ảnh của H qua J, H2 là ảnh của H1 qua K, H3 là ảnh của H2 qua I, A là trung điểm của HH3. Từ đó suy ra cách dựng tam giác ABC.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.14 trang 21 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

  • Nguyễn Minh Anh Anh

    1. A. Có phép đối xứng tâm có 2 điểm biến thành chính nó.                                     B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.                                     C. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.                                    D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biếng thành chính nó.                                    2. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình  đó phải là đường tròn.                               B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.                                                C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng  vuông góc.                                                 D. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA