RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 14 trang 18 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 14 trang 18 SGK Hình học 11 NC

Giả sử phép đối xứng tâm ĐO biến đường thẳng d thành d'. Chứng minh

a. Nếu d không đi qua tâm đối xứng O thì d' song song với d, O cách đều d và d'

b. Hai đường thẳng d và d' trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua O

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Kẻ OH ⊥ d(H ∈ d) thì vì d không đi qua O nên H không trùng với O

Phép đối xứng tâm ĐO biến H thành H’ thì O là trung điểm của HH’, và biến đường thẳng  d thành đường thẳng d’ vuông góc với OH’ tại H’.

Suy ra d và d’ song song, cách đều điểm O

b) Nếu d không đi qua điểm O thì theo câu a), d’ // d nên d’ không trùng với d.

Nếu d đi qua O thì mọi điểm M ∈ d biến thành điểm M′ ∈ d′ .

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 18 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

  • Nguyễn Minh Anh Anh

    1. A. Có phép đối xứng tâm có 2 điểm biến thành chính nó.                                     B. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.                                     C. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.                                    D. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biếng thành chính nó.                                    2. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình  đó phải là đường tròn.                               B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.                                                C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng  vuông góc.                                                 D. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA