ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 5 Bài trình chiếu đầu tiên của em

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 5 về Bài trình chiếu đầu tiên của em online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Start \ All Program \ Microsoft Office \ Microsoft Powerpoint
  • B. Start \ All Program \ Accessories \ Microsoft Powerpoint
  • C. Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Powerpoint
  • D. Câu A và C đều đúng
  • A. Lưu tập tin hiện tại
  • B. Mở một tập tin nào đó
  • C. Đóng tập tin hiện tại
  • D. Thoát khỏi Powerpoint
 •  
   
  • A. Lưu tập tin hiện tại
  • B. Mở một tập tin nào đó
  • C. Đóng tập tin hiện tại
  • D. Thoát khỏi Powerpoint
  • A. Chọn File \(\rightarrow\) Save
  • B. Chọn File \(\rightarrow\) Save As
  • C. Chọn File \(\rightarrow\) Save hoặc File \(\rightarrow\) Save As đều được
  • D. Chọn File \(\rightarrow\) Close
 • ZUNIA12
  • A. Edit \(\rightarrow\) Delete Slide
  • B. File \(\rightarrow\) Delete Slide
  • C. Câu A và B đều đúng
  • D. Câu A và C đều sai
ZUNIA9
OFF
ON