OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo


Mục tiêu của nội dung bài học Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo nhằm giúp các em biết được: Khái niệm báo cáo, chức năng của báo cáo, công việc chuẩn bị tạo báo cáo, phương pháp thiết kế báo biểu, các bước để lập báo cáo đơn giản,... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thường được sử dụng để:

 • Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;
 • Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

c. Chuẩn bị tạo báo cáo

 • Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:
  • Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
  • Dữ liệu được lấy từ đâu?
  • Dữ liệu được nhóm như thế nào?
 • Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (hình 1):

Hình 1. Trang báo cáo trong cửa sổ CSDL

 • Các cách để tạo báo cáo:
  • Dùng thuật sĩ.
  • Tự thiết kế.
  • Kết hợp cả hai cách.

1.2. Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ

Ví dụ: Từ bảng HOC-SINH, lấy thông tin từ ba trường Ten,To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ.

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

Hình 1. Báo cáo điểm trung bình môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng báo cáo

 • Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report
 • Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard

Hình 2. Mở đối tượng báo cáo

Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

Hình 3. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. Nháy Next.

Hình 4. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm

Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh 

Hình 5. Chọn trường để gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1

Hình 6. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Bước 6. Tính trung bình cộng

 • Nháy Summary Options…
 • Đánh dấu vào Avg
 • Nháy OK. Nháy Next

Hình 7. Tính trung bình cộng

Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo

Hình 8. Chọn cách bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Nháy Next

Hình 9. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

 • Nhập tên của báo cáo: Diem TB Mon Toan
 • Nháy Finish

Hình 10. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

ADMICRO

Bài tập minh họa

Câu 1

Báo cáo có ưu điểm gì so với các đối tượng khác?

Gợi ý trả lời:
Trình bày được nội dung theo văn bản qui định.

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo dưới đây và cho biết: Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

Gợi ý trả lời:

Báo cáo trên được tạo ra để kết xuất thông tin số học sinh nam và số học sinh nữ

Câu 3

Tạo báo cáo thực hiện yêu cầu sau: Cho biết điểm môn Tin cao nhất của mỗi tổ

Gợi ý trả lời:

 • Bước 1. Mở đối tượng báo cáo
  • Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report;
  • Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard.
 • ​​Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi
  • Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH
 • Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo
  • Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Tin ở mục Available Fields;
  • Nháy Next.
 • Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm
  • Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh .
 • Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi
  • Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1
 • Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhất
  • Nháy Summary Options…;
  • Đánh dấu vào Max;
  • Nháy OK. Nháy Next.
 • Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo
 • Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo
 • Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo
  • Nhập tên của báo cáo: Diem Mon Tin Cao nhat;
  • Nháy Finish.
ADMICRO

3. Luyện tập Bài 9 Tin học 12

Sau khi học xong bài Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm, chức năng của báo cáo
 • Chuẩn bị tạo báo cáo
 • Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
  • B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?
  • C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?
  • D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? 
  • A. Tables
  • B. Forms
  • C. Queries
  • D. Reports
  • A. Người dùng tự thiết kế
  • B. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo
  • C. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
  • D. Tất cả các trên  đều sai

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 9 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 12

Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 12

Bài tập 3 trang 74 SGK Tin học 12

4. Hỏi đáp Bài 9 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

NONE
OFF