OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 12 lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Phonics


Bài học Lesson 4 - Unit 12 hướng dẫn các em phân biệt các từ có nguyên âm ngắn và dài. Thông qua các bài tập khác nhau, các em được nghe một bài hát và luyện đọc nhiều để giúp mình phát âm tốt hơn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Cub: con thú con

Cube: khối hộp

Cap: mũ lưỡi trai

Cape: áo choàng

Pin: ghim

Pine: cây thông

1.2. Task 2 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

A lion cub plays with a cube.

Cub, cub, cub. Cube, cube, cube.

There's a big pin under the pine.

Pin, pin, pin. Pine, pine, pine.

She has a red cap and a cape.

Cap, cap, cap. Cape, cape, cape.

Tạm dịch

Có một con sư tử con chơi với một khối hộp

Thú con, thú con, thú con. Khối hộp, khối hộp, khối hộp

Có một cái ghim lớn dưới cây thông

Ghim, ghim, ghim. Cây thông, cây thông, cây thông

Cô ấy có một chiếc mũ lưỡi trai và áo choàng màu đỏ.

Mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai. Áo choàng, áo choàng, áo choàng.

1.3. Task 3 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Circle the short vowels. Underline the long vowels (Khoanh tròn vào nguyên âm ngắn. Gạch chân nguyên âm dài)

1. Tim     2. cube       3. cap       4. pin

5. cape    6. time       7. cub       8. pine

Guide to answer

Tạm dịch

1. Tim

2. Khối hộp

3. Mũ lưỡi trai

4. Ghim

5. Áo choàng

6. Giờ

7. Con thú con

8. Cây thông

1.4. Task 4 Lesson 4 Unit 12 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Tapescript

1. Cube

2. Pin

3. Cap

4. Cub

5. Pine

Guide to answer

Tạm dịch

1. Khối hộp

2. Ghim

3. Mũ lưỡi trai

4. Thú con

5. Cây thông

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- Words containing the short vowels:

...................................

- Words containing the long vowels:

...................................

Key

- Words containing the short vowels: cub, cap, pin

- Words containing the long vowels: cube, cape, pine

ADSENSE

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • cub: con thú con
  • cube: khối hộp
  • cap: mũ lưỡi trai
  • cape: áo choàng
  • pin: ghim
  • pine: cây thông

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Lesson 4 - Unit 12 chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 3 Family and Friends Lesson 4.

Hỏi đáp Lesson 4 - Unit 12 Tiếng Anh 3

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID
ON